Mijn partner Ton ter Linden exposeert op dit moment, met impressionistische aquarellen en pastels, in Kunsthuis Venendal in Hoogeveen.

Bij de inrichting waren we er voor het eerst en we keken onze ogen uit.

Dit voormalige museum in het statige gebouw is een uitstekende ambiance voor een galerie. Nou ja, galerie? Het is veel meer dan dat!

In de mooie grote ruimtes komen de kunstwerken goed tot hun recht.

De 4 kunstenaars die er nu exposeren hebben divers werk en dat bijt elkaar beslist niet, nee, het is juist een inspirerende combi!

Elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 13-17 uur. Doen!

 Van hun site www.huizevenendal.nl gehaald:

Het enige museum dat Hoogeveen telde, Museum de 5000 Morgen, sloot in 2015; sindsdien was het monumentale pand aan de Hoofdstraat niet in gebruik.

Dat was natuurlijk erg jammer en een gemis voor de gemeente, want het is een van de oudste panden van Hoogeveen en kent een rijke geschiedenis.

De eigenaren van het pand hebben, samen met een groeiende groep vrijwilligers Kunsthuis Venendal in 2018 gevormd tot een aansprekend geheel.

Kunsthuis Venendal biedt niet alleen boeiende exposities voor elke kunstliefhebber, maar ook ruimte voor activiteiten, muziek, vergaderingen, lezingen, literatuur en zelfs trouwerijen.

De koffiehoek en de museumwinkel maken het plaatje compleet.

Vanaf de opening op 16 december 2017 is gebleken, dat dit initiatief op groot enthousiasme kan rekenen. Wij hopen elke twee maanden met nieuwe exposities dit enthousiasme hoog te houden.

Huize Venendal . . . een rijke historie!

De geschiedenis van het pand gaat terug tot de zeventiende eeuw, maar daarvan is alleen nog de kelder over. Het pand zelf stamt grotendeels uit 1888.

De naam 'huize Venendal is historisch gezien eigenlijk niet juist Het gebouw maakte ooit deel uit van het landgoed Venendal, gesticht door Hendrik Schaep. Dit pand was het poorthuis annex schuur, koestal en knechtenwoning.

Het oude Huis Venendal stond waar we nu Hoofdstraat 7 vinden. Dat was gebouwd rond 1646.

Het poorthuis liep door tot over de huidige straat, tot aan het water van de Eerste Wijk, nu Hoofdstraat.

Ons huize Venendal heeft in de basis een geschil tussen Hendrik Schaep en Johan van Echten. Hendrik wilde zijn landgoed uitbreiden en een bestaande poort verplaatsen. Het gebied werd hem in 1653 geschonken door Johan van Echten. Johan weigerde echter om daadwerkelijk met de grond over de brug te komen, en liet er zelf een meierwoning neerzetten. Pas in 1662 werd er een overeenkomst gesloten tussen Schaep en de erven van Johan van Echten. Schaep kreeg het land, liet de woning ombouwen tot poorthuis, legde er een wijk en een singel omheen, waardoor het hele landgoed was afgeschermd van ongewenst bezoek.

 In het pand is een gevelsteen uit 1653 in een muur gemetseld. Het herinnert aan de toezegging of de bouw van de meierwoning. Twee andere stenen zijn erbij gevoegd, herinnerend aan de vorming van het huidige pand.

Na het overlijden van Hendrik Schaep in 1668 heeft het gebouw vele eigenaren gekend. Het bleef steeds een ondersteunende functie houden van het hoofdgebouw.

Na het uiteenvallen van het landgoed Venendal verdween het poortgedeelte, kwam er een nieuwe woning (1857), in 1888 voorzien van een geheel nieuw voorkomen. Dit naar een ontwerp van gemeentearchitect Hendrik Hoegsma. Het oude bijgebouw werd een herenhuis.

De eerste museale bezetting, Hoogeveens Museum Venendal, werd geopend op 5 mei 1977. In 2001 kwam voor dit museum de uitbreiding op de achterzijde.

(naar historisch onderzoek door Albert Metselaar )